หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 


วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเทียนชัย  

   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ติดตามแผน 61 ( รอบที่ 2 ตุลาคม) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ติดตามแผน 61 ( รอบที่ 1 เมษายน) [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางโขมด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานแสดงผลดำเนินงาน [ 9 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางโขมด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน [ 20 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)