หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บางโขมด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านหมอประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,218.75 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโขมดทั้งตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สร่างโศก เขต อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าเรือ เขต อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บ้านครัว เขต อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านหมอ ต.โคกใหญ่ เขต อ.บ้านหมอ  
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางโขมดมีทั้งหมด 5,863 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,808 คน คิดเป็นร้อยละ 47.90

หญิง จำนวน 3,055 คน คิดเป็นร้อยละ 52.10
ความหนาแน่นเฉลี่ย 190.67 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางโขมด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะกับการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และมีการเลี้ยงปลาในกระชังในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก ไหลผ่าน โดยมีคลอง 24 ขวา และคลอง 25 ขวา ที่แยกออกจากคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก เป็นผลทำให้ราษฎรมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร ได้รับผลประโยชน์ยิ่ง สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี
 
ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลบางโขมด ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับราชการ และรับจ้างทั่วไป
ชุมชนที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสะพานช้าง 294 326 620 300  
2   บ้านธรรมเสนา 263 284 547 170
  3   บ้านหนองหมู (บ้านวังวา) 175 161 336 101  
4   บ้านหนองหมู (บ้านท่ากรวด) 133 153 286 83
  5   บ้านสารภี (บ้านสะพานใหม่) 345 389 734 308  
6   บ้านบางโขมด 68 94 162 59
  7   บ้านสะพานช้าง 360 414 774 528  
8   บ้านสะพานช้าง 232 259 491 184
  9   บ้านทุ่งแค 311 346 657 251  
10   บ้านสารภี 171 189 360 154
  11   บ้านคลองปูน 456 440 896 627  
    รวม 2,808 3,055 5,863 2,765
 
**ข้อมูล ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ 2556**