หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้างเวทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมห้องควบคุมเสียง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบางโขมด หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบและผังบริเวณเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงระบบทางไกลอัตโนมัติ (แบบไร้สาย) ภายในตำบลบางโขมด จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มิ.ย. 2563 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางโขมด ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน จำนวน 19 วัน เว้นวันหยุดราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประกอบการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1(รายละเอียดแนบตามบันทึกกำหนดขอบเขตงานจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางโขมด วันที่ 16 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบตามบันทึกกำหนดคุณลักษณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 ป้าย (รายละเอียดแนบตามบันทึกกำหนดขอบเขต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบตามบันทึกกำหนดคุณลักษณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]

  (1)