หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 

ข้อมูลทั่วไปฯ
 
<<
>>
X
ยุทธศาสตร์ อปท. 61-65
ารนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 61-65 (ต่อ)
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 61-65
การติดตามและประเมินผล
ประกาศมใช้แผน(61-65)
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 10.08 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 90 ท่าน