หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 

 
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

วันที่ 17 พ.ย. 57 นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด เข้ารับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2557 เวลา 14.51 น. โดย คุณ สุพิชฌาย์ สวนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 945 ท่าน