หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 

 
การชำระภาษีประจำปี 2563  
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
#กองคลังเทศบาลตำบลบางโขมด
       เทศบาลตำบลบางโขมด ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ท่านทำการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
1.ชื่อ-นามสกุล
2.ที่อยู่
3.เลขที่โฉนดที่ดิน
4.จำนวนเนื้อที่ดิน
5.ขนาดของสิ่งปลูกสร้าง
6.อายุของสิ่งปลูกสร้าง
7.ลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  และสิ่งปลูกสร้าง
       ว่าถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าวไม่ถูกต้องให้มาดำเนินการแก้ไขได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางโขมด ในวันและเวลาราชการ ภายในเดือนมิถุนายน ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 ถ้าอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเทศบาลตำบลบางโขมด จะได้ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและยอดเงินที่ต้องเสียภาษีในเดือนสิงหาคม 2563
โทร.036-202423 ต่อ 111
(#กองคลังเทศบาลตำบลบางโขมด)
#หมายเหตุ ท่านเจ้าของที่ดินสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ โดยการนำเลขโฉนดที่ดินมาตรวจสอบกับไฟล์ที่แนบมานี้ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 10.29 น. โดย คุณ มนัญชยา ศรีสุระ

ผู้เข้าชม 82 ท่าน