หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางโขมด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร  15 ก.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางโขมด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  15 ก.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)1 ประจำเดือน เม.ย.63  30 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  15 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีประจำปี 2563  11 มิ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 มิ.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เทศบาลคำบลบางโขมด ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเหศบาลเพื่อรับผิดขอบการประเมินคุณรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเหศบาลตำบลบางโชมด ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 มิ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 มิ.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  1 มิ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมุลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  16 เม.ย. 2563 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14