หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)1 ประจำเดือน เม.ย.63  30 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  15 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีประจำปี 2563  11 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 มิ.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เทศบาลคำบลบางโขมด ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเหศบาลเพื่อรับผิดขอบการประเมินคุณรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเหศบาลตำบลบางโชมด ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  1 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมุลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  16 เม.ย. 2563 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)1 ประจำเดือน มี.ค.63  31 มี.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)1 ประจำเดือน ก.พ.63  27 ก.พ. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13