หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   3 ก.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินงานประจำปี 2562   3 ก.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานติดตามแผนทุจริตประจำปี 2561   29 มิ.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานติดตามแผนทุจริตปี 2562 รอบ 6 เดือน   29 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี   26 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   25 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   20 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   20 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล การดำเนินการตามแผน หลักเกณฑ์ต่างๆ และการรายงานผล ประจำปี   19 มิ.ย. 2562 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562   12 มิ.ย. 2562 56
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11