หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  15 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีประจำปี 2563  11 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 มิ.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เทศบาลคำบลบางโขมด ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเหศบาลเพื่อรับผิดขอบการประเมินคุณรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเหศบาลตำบลบางโชมด ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  1 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมุลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  16 เม.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ของดีอำเภอบ้านหมอ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 19)  18 ก.พ. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางโขมด  27 ม.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางโขมด สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  26 ส.ค. 2562 8
  (1)     2      3      4