หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   31 ส.ค. 2560 223
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   7 ส.ค. 2560 193
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   7 ส.ค. 2560 184
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   2 ส.ค. 2560 228
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   14 ก.ค. 2560 271
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   12 ก.ค. 2560 210
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   4 พ.ค. 2560 312
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   17 ก.พ. 2560 230
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ   17 ก.พ. 2560 333
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางสอบราคาจ้าง   17 ก.พ. 2560 204
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8