หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ/คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่องมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางการร้องเรียน [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้รับหรือรับสินบน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)