หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
บันทึกตกลงการปฏิบัติราชการ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายการผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ [ 19 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)