หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บางโขมด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 

วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเทียนชัย

   
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร [ 27 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 109  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 94  
 
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลบางโขมด [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 61  
 
การประเมินความเสี่ยงและประพฤติมืชอบประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)