หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
 
  การคมนาคม การจราจร มีเส้นทางหลักสายสำคัญ 3 สาย คือ
 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3022 (พระพุทธบาท-ท่าเรือ) สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องทางจราจรใช้การได้ดีทุกฤดูกาล มีรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารตลอดเส้นทาง
 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3267(พระพุทธบาท-อ่างทอง)สภาพเส้นทางเป็นถนน คสล.2 ช่องทาง การจราจรใช้การได้ดีทุกฤดูกาล มีรถโดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารตลอดเส้นทางจำนวน 2 สายคือ สายพระพุทธบาท-อ่างทอง และสาย สระบุรี - สุพรรณบุรี
 
ถนนเลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางไม่มีรถโดยสารประจำทาง
 
 
  หนองบึง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
หนองโสน มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 32 ตารางวา
 
หนองหมู มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่
  คลอง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
คลองเริงรางเป็นคลองธรรมชาติกว้าง 15 - 30 เมตร ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
 
คลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก
 
คลองชลประทาน 24 ขวา
 
คลองชลประทาน 25 ขวา (คลองปูน)