หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าที่ร้อยตรี ชุมพร ทองอุ่นเรือน
ปลัดเทศบาลตำบลบางโขมด
โทร : 0925593888
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
พันจ่าเอก สุรวัฒน์ ขุงชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0815932418
นางสาวนวลจันทร์ ชื่นบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0816583386
นางพิมพิลา ละครวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0804821163
นายจารุโรจน์ ทั่งทองคำ
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 0816218718
นางเกษมณ พลรักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
พันจ่าเอก สุรวัฒน์ ขุงชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผูู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0815932418
นางสาวกนกวรรณ บุญสืบวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร : 0834257209
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข