หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


- ว่าง -
ปลัดเทศบาลตำบลบางโขมด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววรุจี หอมสมบัติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววิศนี ขาวสอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศุภลักษณ์ แดงสีอ่อน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายจุมพล กองทอง
ผู้อำนวยกองช่าง