หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล บางโขมด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 


 
ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
 


 
การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ เพิ่มช่องทางแก่ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
เป็นของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและหาอาชีพเสริมเพื่อรายได้แก่ผู้ยากจนห
 


 
ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตสำนึก
ให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ