หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลบางโขมด ปัจจุบันมีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน สาเหตุเนื่องจากบ้านเรือนอยู่ห่างไกล กระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมอ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ เทศบาลตำบลบางโขมดมีรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์เทท้ายขนาด 6 ล้อติดตั้งเครน ไฮดรอลิคปลายแขนเครนติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
 
ตำบลบางโขมดไม่มีที่ทำการไปรษณีย์และ สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ ประชาชนใช้โทรศัพท์ตามตู้สาธารณะและ โทรศัพท์ส่วนตัว การรับ-ส่งเอกสารใช้บริการไปรษณีย์อำเภอบ้านหมอ
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางโขมด มีน้ำประปาใช้ แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน น้ำประปาที่ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางโขมด ได้ใช้อุปโภค-บริโภคนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมอ และการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ และบางส่วนใช้น้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือ ประปาหมู่ที่ 4 และประปาหมู่ที่ 10
 

สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง คือ
  - สนามกีฬาวัดธรรมเสนา
  - นามกีฬาวัดสุนทรเทพมุนี
  - สนามกีฬาวัดสารภี

สนามบาสเก็ตบอลที่หน้าเทศบาล จำนวน 1 แห่ง

สนามฟุตซอลที่วัดสารภี จำนวน 1 แห่ง

สนามเด็กเล่นหมู่ที่ 4,5,8,9 จำนวน 4 แห่ง
 
ปั้มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
    - ปั้มน้ำมันเชลล์ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจท่าเรือบริการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 จำนวน 8 ตู้ ดังนี้ ปั้มน้ำมันเพียว ของ บริษัท เพียว พลังงานไทย จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 จำนวน 4 ตู้ ดังนี้ ปั๊มน้ำมัน PT ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 จำนวน 4 ตู้
 
ปั๊มก๊าซธรรมชาติ NGV ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 หัวจ่าย
 
ปั๊มก๊าซ LPG หมู่ที่ 11
 
ร้านสะดวกซื้อ(มินิมาร์ท) จำนวน 4 แห่ง
 
กิจการโรงแรม จำนวน 5 แห่ง
 
ร้านคาราโอเกะ จำนวน 12 ร้าน
 
ร้านจำหน่ายอะไหล่ยนต์ จำนวน 3 ร้าน
 
ร้านเครื่องเสียง ฟิล์มกรองแสงและเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ร้าน
 
ประเภทรับซื้อและขายของเก่า จำนวน 3 ร้าน
 
ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 ร้าน
 
ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 ร้าน
 
สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลบางโขมดมีปริมาณขยะประมาณ 5 ตัน/วัน
 
มีรถยนต์ที่ใช้ในการจัดเก็บขยะจำนวน 2 คัน
    คันที่ 1 เป็นรถสี่ล้อเล็ก ขนาดบรรจุ 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย เลขทะเบียน 83 -1061
    คันที่ 2 เป็นรถหกล้อ ขนาดบรรจุ 5 ตันแบบอัดท้าย เลขทะเบียน 83 - 5037
 
มีคนงานประจำรถขยะ 8 คน
 
กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยเช่าที่ดินอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองขีดขิน