ท่านต้องการให้ ทต.บางโขมด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 230 )
35.88%
ด้านสาธารณูปโภค ( 194 )
30.27%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 193 )
30.11%
การบริการประชาชน ( 14 )
2.18%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 10 )
1.56%