ท่านต้องการให้ ทต.บางโขมด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 230 )
36.05%
ด้านสาธารณูปโภค ( 194 )
30.41%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 193 )
30.25%
การบริการประชาชน ( 12 )
1.88%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 9 )
1.41%