หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
ศูนย์ฝึกอาชีพกะหรี่ปั๊บ
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 


วิหารศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเทียนชัย  

   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 


 
   
เป้าประสงค์
 

เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร