หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
นายธนภาสณ์ ปัญญากาวิน
นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
ยินดีต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางโขมด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางโขมด
นางรจรินทร์ ปัญญากาวิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
น.ส.ชณิปัทม์ สุธรรมรักษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด
เทศบาลตำบลบางโขมด
1
2
3
 
 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน  605 0 26 ก.ค. 2560
โปรแกรมประปา โปรแกรมขยะ โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ โปรแกรมโยธา โปรแกรมบุคลากร  2036 0 2 ก.พ. 2558
ฝากกล้องวงจรปิด จานดาวเทียมสระบุรีค่ะ  3087 0 16 ม.ค. 2558
นำเสนอโปรแกรมทัวร์ ล่องเรือไหว้พระ  665 0 8 ม.ค. 2558
การเผาถ่านในเขตเทศบาล  2160 1 12 ธ.ค. 2556
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   768 0 5 ก.ค. 2556
  (1)